ΟΘΡΥΣ

ΟΘΡΥΣ
Το ιστολόγιο αυτό δημιουργήθηκε με σκοπό την προβολή της τοπικής ιστορίας της Φθιώτιδας. Παρουσιάζονται ιστορικά γεγονότα λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό. Παρατίθενται μαρτυρίες ανθρώπων, οι οποίοι συμμετείχαν και βίωσαν γεγονότα του 19ου και 20ου αιώνα. Προτιμάται ο επώνυμος σχολιασμός των αναρτήσεων. Στις αναδημοσιεύσεις παρακαλούμε για την αναφορά της πηγής προέλευσης. © Σωτήρης Γ. Αλεξόπουλος.

Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011

Στυλιδιώτες αγωνιστές του 1821


 Η σφραγίδα του Δημαρχείου Φαλάρων τους μετεπαναστατικούς χρόνους.

          Από μία πρώτη διαδικτυακή έρευνα στα Γενικά Αρχεία του Κράτους εντοπίσθηκαν ονόματα Στυλιδιωτών, οι οποίοι συμμετείχαν στην Επανάσταση του 1821. Η έρευνα δεν εξαντλείται με αυτή τη δημοσίευση, διότι το υλικό είναι πολύ εκτεταμένο και χρειάζεται αρκετός χρόνος για να εντρυφήσει ένας μελλοντικός ερευνητής με το θέμα.


1.Kατάλογος με 148 ονοματεπώνυμα κατοίκων Στυλίδας

Σε «Ονομαστικό Κατάλογο αριστούχων προς χρήσιν της διανομής των αριστείων». με ημερομηνία 18 Μαΐου 1844, υπογραφόμενο από τον Υπουργό Στρατιωτικών Π. Ρόδιο περιέχονται 217 ονοματεπώνυμα Φθιωτών αγωνιστών [ευχαριστούμε το διαχειριστή του Ιστολογίου ΑΡΧΑΝΙ για την αποστολή του καταλόγου].
Μεταξύ των αριστούχων υπάρχουν ονοματεπώνυμα 148 κατοίκων της Στυλίδας (Εικ.1-6). Απόγονοί τους ζουν και σήμερα στη Στυλίδα. Από τους αναγραφομένους, σε 46 απονέμεται το χαλκούν αριστείο και σε 102 το σιδηρούν (πληροφορίες για τα αριστεία βλέπε: Αρχείο Υπουργείου Στρατιωτικών - Αριστεία αγωνιστών) .
Τα ονοματεπώνυμα κατά αύξοντα αριθμό του ονομαστικού καταλόγου είναι τα εξής:

Χαλκούν Αριστείον
1. Ιωάννης Παππαδήμος
2. Ευστάθιος Αθανασίου
3. Νικόλαος Πρωτόππαπα
.
.
5. Ιωάννης Μπράτης
6. Λεμονής Ρούσος
7. Γιάννης Καρτσόλης
8. Νικόλαος Λάμπρου
9. Σταμάτης Κοσβελάρης
.
.
16. Αποστόλης Κωνσταντίνου
17. Αναστάσιος Ριζόπουλος
18. Γεώργιος Ιωάννου
19. Γιάννης Ριζόπουλος
20. Νικόλαος Τρωγαδάς
21. Γεώργιος Βαλαστός
22. Δημήτριος Μανώλης
23. Θεόδωρος Λάμπρου
24. Κυριαζής Σισμάκης
25. Ανδρέας Μπράτης
26. Ζαφείρης Κωνσταντίνου
27 Γεώργιος Γερμανός
28. Στάθης Παππής
29. Αλεξανδρής Σακελαρίου
30. Αναγνώστης Μίχας
31. Γεώργιος Τριανταφυλλίδης
32. Αποστόλης Ριζόπουλος
33. Ιωάννης Γερμανός
34. Νικόλαος Κωνσταντίνου
35. Κωνστ. Α. Ριζόπουλος
36. Αλέξης Μπάρας
37. Νικόλαος Κωνσταντίνου
.
.
39. Στάθης Πανάγου
40. Γεώργιος Στάμου
41. Δήμος Μουρμούρης
42. Στάθης Ι. Τουπτσής
.
.
44. Στάθης Βλεσσώτης
45. Γιάννης Λουκέρης(;)
46. Κωνσταντίνος Ριζόπουλος
47. Δημήτριος Αλπόγλους
48. Αναγνώστης Κυρήκος
49. Αναγνώστης Αλπόγλους
50. Γεώργιος Παπουτσής
51. Γεώργιος Φράγκου
52. Σταμούλης Ίντας (;)
53. Μιχελής Τσίτσας
54. Γιάννης Παππαμιχαλής
55. Σταμούλης Κουτάς

Σιδηρούν Αριστείον
56. Θανάσης Μικές
57. Γιάννης Κουτρούλης
58. Νικολής Κουρής
59. Μιχάλης Αλεξάνδρου
60. Γεώργιος Τσούκος
61. Κωνστ. Ν. Τσανσίζης
62. Γιάννης Σκάρλας
63. Μιχάλης Τρωγαδάς
64. Απόστολος Κοτίμπας
65. Γεώργιος Τσάκονας
.
.
68. Δημήτριος Παππαμιχελή
69. Βαγγέλης Γεωργίου
70. Στάθης Γεωργίου
.
.
84. Δημήτριος Ρούσσος
85. Θεοδωρής Καρατσόλης
86. Στάθης Λαμπρούτσος
87. Αλεξανδρής Καλόγηρος
88. Πέτρος Τηλωμένος
89. Αλεξανδρής Μονισής (;)
90. Αναστάσιος Μονισής (;)
91. Αλεξανδρής Τσέλιος
92. Στάθης Παππαλεξίου
93. Αθανάσιος Ιωάννου
.
.
95. Στάθης Μπράτης
96. Δημήτρης Μιχαήλ
97. Σταύρος Κωνσταντίνου
98. Φράγκος Ευσταθίου
99. Κωνστ. Σπανός
100. Νικόλαος Κωνσταντίνου
101. Δημήτρης Μαρτίνης
102. Αλέξης Μπογιαντζής
103. Αλέξης Κοσβελάρης
104. Δημήτριος Μάνος
105. Νικολής Κοσβελάρης
106. Στάθης Τρωγαδάς
107. Ιωάννης Κωνσταντίνου
108. Δημ. Μαστροκωνσταντής
109. Αργύρης Γιαούζος
110. Δημήτρης Γιαούζος
111. Γιάννης Θ. Ριζόπουλος
112. Κώστας Παναγιώτου
113. Αναγνώστης Μπάρας
114. Θεόδωρος Αυγήκος
115. Κωνστ. Μπάρας
116. Ρίζος Χρήστου
.
.
118. Γιάννης Γιαούζος
119. Βαγγέλης Παφικώτης (;)
120. Νικολής Τουτσιρώλης
121. Σπύρος Καλόγηρος
122. Στάθης Καλόγηρος
123. Τριαντάφυλλος Γιαούζος
124. Κωνσταντής Μουρμούρης
125. Θανάσης Στάμου
126. Αργύρ. Τριαντ. Γιαούζου
127. Γιάννης Μουρμούρης
128. Θανάσης Χατζή Γιάννης
129. Θεοδωρής Λάπας
130. Στάθης Σαπουνιώτης
.
.
150. Κωνσταντής Γραμματίκας
151. Ταξιάρχης Δημουλάς
.
.
170. Γεώργιος Διαμαντάρας
171. Αλέξης Δημητρίου
172. Νικόλαος Λαγκιώλης
173. Σταύρος Χαλάτσης
174. Θανάσης Σακκάς
175. Αλέξης Παππαγεωργάκης
.
.
179. Γεώργιος Κοπανούλας
180. Στάθης Μεγαγιάννης
.
.
182. Αργύρης Αχινιώτης
183. Στάθης Τσιτσολάκκος
184. Θανάσης Κοργιαλής
185. Στάθης Κουκουβίνος
186. Νικόλαος Κουκουβίνος
187. Σταμούλης Ευσταθίου
188. Ανδρίκος Καστάνη
189. Στάθης Γκολφόπουλος
190. Αργύρης Γερμανός
191. Ζαφείρης Τσιρόκος
192. Γιάννης Τσιρόκος
193. Γεωργούλας Νικολάου
194. Νικόλαος Δρούγος
195. Ζαφείρης Ζαχαρούλας
196. Δημήτρης Γκολφόπουλος
197. Στάθης Γερμανός
198. Δημήτρης Ζαφειρόπουλος
199. Γεώργιος Ζαφειρόπουλος
200. Αλέξης Ζαφειρόπουλος
201. Γεώργιος Κουτσίκος
202. Ζαχαρής Πελεκάνος
203. Γεώργιος Λούτρας
204. Φράγκος Παππαργύρης
205. Θανάσης Λούτρας
206. Φράγκος Λούτρας
207. Κωνσταντής Παππαργύρης
208. Γεώργιος Αλπόγλους
209. Θανάσης Λάμπρου
210. Μανώλης Ανυφαντής
211. Ανδρέας Αθανασίου
212. Παναγ. Ανυφαντής
213. Δήμος Καλαφάτης
214. Θανάσης Λογαράς
215. Γεώργιος Ζαφειράκης
216. Ρίζος Φουντούκης
217. Σταύρος Αλμπάνης

Ενδεχομένως ορισμένα ονοματεπώνυμα να μεταγράφηκαν λανθασμένα, λόγω της μεγάλης δυσκολίας ανάγνωσης. Σε δεύτερη ανάγνωση ίσως χρειαστεί διόρθωση.


2.Kατάλογος με Θεσσαλούς αγωνιστές κατοίκους της Στυλίδας

Με χαλκούν αριστείο τιμήθηκαν και Θεσσαλοί αγωνιστές, οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στη Στυλίδα μετά το τέλος του αγώνα. Είναι οι εξής:

α/α
Όνομα και Επώνυμον
Είδος Αριστείου
Πόλις
Χωρίον
Επαρχία
.
.
.
.
.
.
108
Μήτρος Τσάκαλος Ιατρός
χαλκούν
Φάλαρα
Στυλίδα
Φθιώτιδος
109
Κώστας Κελεπούρης
χαλκούν
Φάλαρα
Στυλίδα
Φθιώτιδος
.
.
.
.
.
.
115
Αλέξιος Χατζηαλεξίου
χαλκούν
Φάλαρα
Στυλίδα
Φθιώτιδος
.
.
.
.
.
.
Τριανταφύλλου Ιωάννης: είναι 40 ετών και κατάγεται από τον Αλμυρό. Διαμένει μόνιμα στη Στυλίδα και με νέα αίτησή του προς τη Δημαρχία Φαλάρων αιτείται να του χορηγηθεί αριστείο ως ανταμοιβή για τις υπηρεσίες που προσέφερε στον αγώνα υπέρ της ανεξαρτησίας της Ελλάδας. (βλέπε: http://www.gak.gr/dam/library.aspx?tmp=1&item=3081).


3.Άλλοι αγωνιστές

Aθανασίου Ευστάθιος: είναι κάτοικος Στυλίδας. Στην αρχή τιμήθηκε με σιδηρούν αριστείο (βλέπε: http://arxeiomnimon.gak.gr/cache/image/857260404eab4d41/1225832.w.1200.jpg, α/α12). Αργότερα όμως του απονεμήθηκε το χαλκούν, όπως διαπιστώνεται από την ύπαρξη του ονοματεπωνύμου του στον «Ονομαστικό Κατάλογο αριστούχων προς χρήσιν της διανομής των αριστείων» με α/α 2 (Εικ.1).
Aθανασίου Θεόδωρος: είναι κάτοικος Στυλίδας με τόπο γέννησης το χωριό Συκά, ετών 40. Με αίτησή του αιτείται απονομή αριστείου για τη συμμετοχή του στην Επανάσταση (βλέπε: http://www.gak.gr/dam/library.aspx?tmp=1&item=5333).
Αθανασίου Κώστας: Υπολοχαγός της Βασιλικής Φάλαγγος με καταγωγή από Γαρδίκι Κρεμαστής Λαρίσης (σήμερα Πελασγία) και κάτοικος Στυλίδας. Πολέμησε στην Επανάσταση του 1821 υπό διαφόρους οπλαρχηγούς και πήρε μέρος στις μάχες: στο Νεόκαστρο, την Αράχωβα, το Δίστομο, στην Αθήνα, στο Αιτωλικό, την Βόνιτσα κ.ά.. Με αίτησή του προς το Δήμαρχο Φαλάρων Α.Θεοδώρου αιτείται απονομή αριστείου (βλέπε: http://www.gak.gr/dam/Photos/Medium/%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%95%CE%99%CE%91/GRGSA-CSA_PAO007.00_000023/GRGSA-CSA_PAO007.00_000023_00029.jpg και http://www.gak.gr/dam/Photos/Medium/%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%95%CE%99%CE%91/GRGSA-CSA_PAO007.00_000023/GRGSA-CSA_PAO007.00_000023_00028.jpg) Με νέα αίτησή του επανέρχεται αιτούμενος αργυρόν αριστείο του Αγώνος (βλέπε: http://www.gak.gr/dam/library.aspx?tmp=1&item=23317). Η αίτηση συνοδεύεται από Πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από οπλαρχηγούς, μεταξύ αυτών και του Μακρυγιάννη. Με αυτό πιστοποιείται η συμμετοχή του σε πολεμικές επιχειρήσεις (βλέπε: http://www.gak.gr/dam/library.aspx?tmp=1&item=23318). Τα δικαιολογητικά αυτά διαβιβάζονται από το Δήμαρχο Φαλάρων Α.Θεοδώρου στη Διοίκηση Φθιώτιδος (βλέπε: http://www.gak.gr/dam/library.aspx?tmp=1&item=23315 & http://www.gak.gr/dam/library.aspx?tmp=1&item=23316).
Αλεξίου Αργύρης: Υπολοχαγός της Βασιλικής Φάλαγγος (πηγή: ΦΕΚ 29 1844, σελίδα 23).
Βαλασδός (Βαλατσός;) Ευστάθιος του Δημητρίου: Γεννήθηκε το έτος 1803. Πολέμησε από το 1821 έως το 1830 υπό τους οπλαρχηγούς Βάσο Μαυροβουνιώτη, Δ. Φίλωνα κ.ά.. Παραβρέθηκε στις μάχες: στα Βρυσάκια Ευβοίας, το Νεόκαστρο, τον Πειραιά, στην Αράχωβα, το Κρεμμύδι, το Κερατσίνι. Η συμμετοχή του αποδεικνύεται με Πιστοποιητικό υπογεγραμμένο από τους Βάσο Μαυροβουνιώτη και Δούκα Φίλωνα, βλέπε: http://arxeiomnimon.gak.gr/cache/image/7bd15563ac2c2167/1186546.w.1200.jpg). Στη συνέχεια καταθέτει αίτηση για απονομή αριστείου στο Δήμαρχο Φαλάρων Α. Θεοδώρου (βλέπε: http://arxeiomnimon.gak.gr/cache/image/7bd15563ac2c2167/1186544.w.1200.jpg & http://arxeiomnimon.gak.gr/cache/image/7bd15563ac2c2167/1186545.w.1200.jpg), ο οποίος τη διαβιβάζει στη Διοίκηση Φθιώτιδος (βλέπε: http://arxeiomnimon.gak.gr/cache/image/7bd15563ac2c2167/1186543.w.1200.jpg).
Γερμανός Γεώργιος: κατέθεσε αίτηση προς το Δήμαρχο Φαλάρων αιτούμενος αριστείο για τη συμμετοχή του στον αγώνα (βλέπε: http://arxeiomnimon.gak.gr/cache/image/8c769110e712745b/1219209.w.1200.jpg και http://arxeiomnimon.gak.gr/cache/image/8c769110e712745b/1219210.w.1200.jpg). Ο Δήμαρχος Α.Κωνσταντίνου διαβίβασε την αίτηση προς τη Διοίκηση Φθιώτιδος (βλέπε: http://arxeiomnimon.gak.gr/cache/image/8c769110e712745b/1219208.w.1200.jpg). Τελικά του απονεμήθηκε το χαλκούν αριστείο, όπως διαπιστώνεται από την ύπαρξη του ονοματεπωνύμου του στον «Ονομαστικό Κατάλογο αριστούχων προς χρήσιν της διανομής των αριστείων» με α/α 27 (Εικ.1).
Γεωργίου Ιωάννης: καταγόταν από το χωριό Πλέσσα Λιδωρικίου (σήμερα Αμυγδαλιά) ετών 35 αλλά μόνιμος κάτοικος Στυλίδας. Με αίτησή του προς τη Δημαρχία Φαλάρων ζητά να του χορηγηθεί αριστείο ως ανταμοιβή για τις υπηρεσίες που προσέφερε στον αγώνα υπέρ της ανεξαρτησίας της Ελλάδας. (βλέπε: http://www.gak.gr/dam/library.aspx?tmp=1&item=3082).
Γεωργουλάς Κωνσταντίνος: είναι 45 ετών κάτοικος Στυλίδας. Με αίτησή του προς το Δήμο Φαλάρων αιτείται αριστείο για τη συμμετοχή του στην Ελληνική Επανάσταση (βλέπε: http://www.gak.gr/dam/library.aspx?tmp=1&item=5335).
Γιαννούλης Νικόλαος: είναι 29 ετών κάτοικος Στυλίδας. Με αίτησή του προς τη Δημαρχία Φαλάρων ζητά να του χορηγηθεί αριστείο ως ανταμοιβή για τις υπηρεσίες που προσέφερε στον αγώνα υπέρ της ανεξαρτησίας της Ελλάδας (βλέπε: http://www.gak.gr/dam/library.aspx?tmp=1&item=3090).
Γουριώτης Αργύρης Γεροδήμου: αρχικά πολέμησε σαν Ιερολοχίτης υπό τον Δημήτριο Υψηλάντη. Από το 1823 έως το 1825 υπό τον οπλαρχηγό Βάσο Μαυροβουνιώτη παραβρέθηκε στις μάχες: στο Χαϊδάρι, το Καματερό, τον Ανηφορίτη Χαλκίδος, στο Αλιβέρι και στα Βρυσάκια. Από το 1825-26 υπό τον Ν. Κριεζώτη πολέμησε στην Κάρυστο, υπό τον Γεωργάκη Βάγια στην Αράχωβα, τη Ναύπακτο, τη Θήβα, τον Πειραιά. Ακολούθως κατατάχθηκε στη Χιλιαρχία του Χρ. Χατζηπέτρου. (Αίτησή του προς την Επιτροπή Ιερού Αγώνος από 21/5/1865. Εθν. Βιβλιοθ. Ιστορ. Αρχείο αγωνιστών 1821). Το επώνυμο Γουριώτης φανερώνει τόπο καταγωγής τη Γούρα (σημερινή Ανάβρα).
Γρηγορόπουλος Γεώργιος: γεννήθηκε στην Αρκαδία και κατοικεί μόνιμα στη Στυλίδα, ετών 36. Με αίτησή του προς τη Δημαρχία Φαλάρων ζητά να του χορηγηθεί αριστείο ως ανταμοιβή για τις υπηρεσίες που προσέφερε στον αγώνα υπέρ της ανεξαρτησίας της Ελλάδας (βλέπε: http://www.gak.gr/dam/library.aspx?tmp=1&item=3084).
Δημητρίου Ευστάθιος: τιμήθηκε με το σιδηρούν αριστείο (βλέπε: http://arxeiomnimon.gak.gr/cache/image/46049bf9e240cda1/1187801.w.1200.jpg ).
Δημητρίου Κωνσταντίνος: είναι 30 ετών από τη Στυλίδα και με αίτησή του προς τη Δημαρχία Φαλάρων ζητά να του χορηγηθεί αριστείο ως ανταμοιβή για τις υπηρεσίες που προσέφερε στον αγώνα υπέρ της ανεξαρτησίας της Ελλάδας (βλέπε: http://www.gak.gr/dam/library.aspx?tmp=1&item=3091).
Ευσταθίου Κώστας: είναι 39 ετών και μόνιμος κάτοικος Στυλίδας. Με αίτησή του ζητά από τη Δημαρχία Φαλάρων να του χορηγηθεί αριστείο ως ανταμοιβή για τις υπηρεσίες που προσέφερε στον αγώνα υπέρ της ανεξαρτησίας της Ελλάδας (βλέπε: http://www.gak.gr/dam/library.aspx?tmp=1&item=3085).
Θεοδώρου Ιωάννης: είναι 30 ετών από τη Στυλίδα και με αίτησή του προς το Δήμαρχο Φαλάρων Α.Θεοδώρου αιτείται χορήγηση αριστείου για τη συμμετοχή του στην Ελληνική Επανάσταση (βλέπε: http://www.gak.gr/dam/library.aspx?tmp=1&item=19703). Επειδή ο τόπος γεννήσεως δεν διακρίνεται καθαρά ο Δήμαρχος Φαλάρων αποστέλλει νέο έγγραφο προς τη Διοίκηση Φθιώτιδος δηλώνοντας τον τόπο γεννήσεως του Ιωάννη Θεοδώρου (βλέπε: http://www.gak.gr/dam/library.aspx?tmp=1&item=19702).
Ιωάννου Φράγκος: είναι 30 ετών, κάτοικος Στυλίδας και με αίτησή του προς τη Δημαρχία Φαλάρων ζητά να του χορηγηθεί αριστείο ως ανταμοιβή για τις υπηρεσίες που προσέφερε στον αγώνα υπέρ της ανεξαρτησίας της Ελλάδας (βλέπε: http://www.gak.gr/dam/library.aspx?tmp=1&item=3086).
Καραγιαννόπουλος Νικόλαος: γεννήθηκε το 1800 και έλαβε μέρος στην Ελληνική Επανάσταση. Πολέμησε μέχρι το 1828 υπό διαφόρους οπλαρχηγούς και παραβρέθηκε στις μάχες: Στα Βρυσάκια, στο Τρίκερι, την Φοντάνα, στο Νεόκαστρο, τα Τριζώνια, στα Σάλωνα, την Αράχωβα, το Κερατσίνι, το Θέρμο, τον Ανηφορίτη, τη Θήβα την Πέτρα και αλλού. Βάσει του Πιστοποιητικού που υπογράφουν οι Γ.Κωνσταντίνου κ.ά. (βλέπε: http://arxeiomnimon.gak.gr/cache/image/169ac8d63806bd13/1206396.w.1200.jpg  & http://arxeiomnimon.gak.gr/cache/image/169ac8d63806bd13/1206397.w.1200.jpg ) υποβάλλει αναφορά προς το Δήμαρχο Φαλάρων Α.Κωνσταντίνου (βλέπε: http://arxeiomnimon.gak.gr/cache/image/169ac8d63806bd13/1206395.w.1200.jpg ), με την οποία αιτείται την απονομή αριστείου. Ο Δήμαρχος τη διαβιβάζει προς τη Διοίκηση Φθιώτιδος (βλέπε: http://arxeiomnimon.gak.gr/cache/image/169ac8d63806bd13/1206394.w.1200.jpg ).
Κεραμίδας Γεώργιος: Το ονοματεπώνυμό του (βλέπε: http://arxeiomnimon.gak.gr/cache/image/0d07796f282b8659/1252700.w.1200.jpg). υπάρχει σε κατάλογο βραβευθέντων με χαλκούν αριστείον με α/α 37 σύμφωνα με έγγραφο που απεστάλη προς το Διοικητή Φθιώτιδος Π.Λιδωρίκη (βλέπε: http://arxeiomnimon.gak.gr/cache/image/c01ca5f2df08eeba/1252695.w.1200.jpg).
Κωνσταντίνου Γεώργιος: κατάγεται από τη Στυλίδα είναι 48 ετών και Λοχαγός της Φάλαγγας. Αιτείται από τη Δημαρχία Φαλάρων να του χορηγηθεί αριστείο ως ανταμοιβή για τις υπηρεσίες που προσέφερε στον αγώνα υπέρ της ανεξαρτησίας της Ελλάδας (βλέπε: http://www.gak.gr/dam/library.aspx?tmp=1&item=3079). Πραγματικά με
έγγραφο της «Επί των Στρατιωτικών» Γραμματείας προς τη Διοίκηση Φθιώτιδας αποστέλλεται το αργυρό αριστείο του Γεωργίου Κωνσταντίνου με την ταινία του και το συνοδευτικό δίπλωμα. Καλείται η Διοίκηση Φθιώτιδας να του τα παραδώσει (βλέπε: http://www.gak.gr/dam/library.aspx?tmp=1&item=3099).
Λάμπρου Νικόλαος: Γεννήθηκε το 1806. Πολέμησε από το 1821 έως το 1828 υπό τους οπλαρχηγούς Δούκα Φίλωνος και Γ.Κωνσταντίνου. Πήρε μέρος στις μάχες: στα Βρυσάκια, στο Τρίκερι, το Νεόκαστρο, τα Τριζώνια, στα Σάλωνα, την Αράχωβα, το Κερατσίνι, το Θέρμο, τον Ανηφορίτη, την Αράχωβα το Κερατσίνι, στις Θερμοπύλες, τον Ανηφορίτη, την Πέτρα. Βάσει του Πιστοποιητικού που υπογράφουν οι Γ.Κωνσταντίνου και Δούκας Φίλωνος (βλέπε: http://arxeiomnimon.gak.gr/cache/image/169ac8d63806bd13/1206347.w.1200.jpg & http://arxeiomnimon.gak.gr/cache/image/169ac8d63806bd13/1206348.w.1200.jpg ) υποβάλλει αναφορά προς το Δήμαρχο Φαλάρων Α.Κωνσταντίνου (βλέπε: http://arxeiomnimon.gak.gr/cache/image/169ac8d63806bd13/1206346.w.1200.jpg ), με την οποία αιτείται την απονομή αριστείου. Ο Δήμαρχος τη διαβιβάζει προς τη Διοίκηση Φθιώτιδος (βλέπε: http://arxeiomnimon.gak.gr/cache/image/169ac8d63806bd13/1206345.w.1200.jpg ). Τελικά του απονεμήθηκε το χαλκούν αριστείο, όπως διαπιστώνεται από την ύπαρξη του ονοματεπωνύμου του στον «Ονομαστικό Κατάλογο αριστούχων προς χρήσιν της διανομής των αριστείων» με α/α 8 (Εικ.1).
Μπαλακατούνης Ιωάννης: πολέμησε από το 1824 έως το 1828 υπό τους οπλαρχηγούς Βάσο Μαυροβουνιώτη, Χρ. Χατζηχρήστο, Γ. Δυοβουνιώτη και Γ. Καραϊσκάκη. Παραβρέθηκε στις μάχες: στην Αράχωβα, το Σεβενίκο, το Δομπό, τον Ανηφορίτη, την Αθήνα και σ’ άλλα μέρη. (Πιστοποιητικό της 10/5/1846 υπό Βάσου Μαυροβουνιώτη και Τριανταφύλλου Λουκά Εθν. Βιβλιοθ. Ιστορ. Αρχείο αγωνιστών 1821).
Παπα-Αλεξίου Αναγνώστης: είναι κάτοικος Στυλίδας. Με αίτησή του προς το Δήμαρχο Φαλάρων ζητεί να του χορηγηθεί αριστείο για τη συμμετοχή του στον πόλεμο της ανεξαρτησίας (βλέπε: http://www.gak.gr/dam/library.aspx?tmp=1&item=23498). Το έγγραφο αποστέλλεται από τον Δημάρχο Φαλάρων Α.Θεοδώρου προς τη Διοίκηση Φθιώτιδος (βλέπε: http://www.gak.gr/dam/library.aspx?tmp=1&item=23493). Τιμήθηκε με σιδηρούν αριστείο (βλέπε: http://arxeiomnimon.gak.gr/cache/image/46049bf9e240cda1/1187801.w.1200.jpg).
Παπαλεξίου Νικόλαος: είναι 35 ετών κάτοικος Στυλίδας. Με αίτησή του προς τη Δημαρχία Φαλάρων ζητά να του χορηγηθεί αριστείο ως ανταμοιβή για τις υπηρεσίες που προσέφερε στον αγώνα υπέρ της ανεξαρτησίας της Ελλάδας (βλέπε: http://www.gak.gr/dam/library.aspx?tmp=1&item=3095).
Σακελλαρίου Αλέξανδρος: πολέμησε από το 1822 έως το 1828 υπό τους οπλαρχηγούς Βάσο Μαυροβουνιώτη, Δούκα Φίλωνος κ.ά.. Παραβρέθηκε στις μάχες: στη Χαλκωμάτα, το Κρεμμύδι, το Ναυαρίνο, στην Αράχωβα, το Δίστομο, το Χαϊδάρι, στο Κερατσίνι, τον Πειραιά. (Πιστοποιητικό της 7/2/1841 υπό Βάσου Μαυροβουνιώτη και Δούκα Φίλωνος. Γ.Α.Κ. Φάκελλος. Αριστείων Νο 69). Βάσει του Πιστοποιητικού πραγματοποιεί αίτηση προς το Δήμαρχο Φαλάρων προκειμένου να του χορηγηθεί αριστείο για τη συμμετοχή του στον αγώνα (βλέπε: http://www.gak.gr/dam/library.aspx?tmp=1&item=23500). Ο Δήμαρχος Φαλάρων Α.Θεοδώρου διαβίβασε την αίτηση στη Διοίκηση Φθιώτιδας (βλέπε: http://www.gak.gr/dam/library.aspx?tmp=1&item=23497). Ο Αλέξανδρος Σακελλαρίου το 1841 τιμήθηκε με σιδηρούν αριστείο (βλέπε: http://arxeiomnimon.gak.gr/cache/image/46049bf9e240cda1/1187801.w.1200.jpg) και το 1844 με χαλκούν αριστείο, όπως επιβεβαιώνεται από την ύπαρξη του ονοματεπωνύμου του στον «Ονομαστικό Κατάλογο αριστούχων προς χρήσιν της διανομής των αριστείων» με α/α 29 (Εικ.1).
Στυλιδιώτης ή Χατζηβασιλείου Γεώργιος [ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ]: Πολέμησε στην Επανάσταση του 1821 σαν οπλαρχηγός με 65 στρατιώτες υπό τας διαταγάς του. Έλαβε μέρος στις μάχες της Ανατολικής Ρούμελης μαζί με τους Νάκο Πανουργιά, Κοντογιάννη και άλλους. Τέλος με το σώμα του Γ.Καραϊσκάκη διακρίθηκε στις μάχες της Αττικοβοιωτίας το 1826-27. Είναι γραμμένος στον κατάλογο του σώματος Καραϊσκάκη σαν επικεφαλής δυνάμεως 65 ανδρών. (πηγή: Κ.Αβραάμ «Ρουμελιώτες Αγωνιστές του 1821» σελ. 262).
Στυλιδιώτης ή Δημητριάδης Λουκάς [ΟΠΛΑΡΧΗΓΟΣ]: καθ’ όλη την Επανάσταση του 1821 πολέμησε δραστήρια οδηγώντας 40 στρατιώτες, υπό τους οπλαρχηγούς Νάκο Πανουργιά, Κοντογιάννη και άλλους. Διέπρεψε στην Εκστρατεία του Γ. Καραϊσκάκη το 1826-27. Αναφέρεται στον Κατάλογο του σώματος του Καραϊσκάκη επικεφαλής 40 ανδρών. (πηγή: Κ.Αβραάμ «Ρουμελιώτες Αγωνιστές του 1821» σελ. 262).
Σύρος Ιωάννης: είναι κάτοικος Στυλίδας ετών 35. Αιτείται από τη Δημαρχία Φαλάρων να του χορηγηθεί αριστείο ως ανταμοιβή για τις υπηρεσίες που προσέφερε στον αγώνα υπέρ της ανεξαρτησίας της Ελλάδας (βλέπε:http://www.gak.gr/dam/library.aspx?tmp=1&item=3080).
Ταλιαδουρόπουλος Γεώργιος: είναι κάτοικος Στυλίδας 34 ετών. Αιτείται αριστείο για τη συμμετοχή του στην Ελληνική Επανάσταση. (βλέπε: http://www.gak.gr/dam/library.aspx?tmp=1&item=5331).
Τσάκωνας Γεώργιος: είναι 29 ετών, γεννήθηκε στον Αγιοβασίλην της Τσακωνίας (Πελοπόννησος) και κατοικεί στη Στυλίδα. Με αίτησή του προς τη Δημαρχία Φαλάρων διαμαρτύρεται γιατί, ενώ υπηρέτησε στον Τακτικό Στρατό από το 1825 έως το 1831 ως Τυμπανιστής, δεν του έχει απονεμηθεί αριστείο. Για το λόγο αυτό ζητά να του χορηγηθεί αριστείο ως ανταμοιβή για τις υπηρεσίες που προσέφερε στον αγώνα υπέρ της ανεξαρτησίας της Ελλάδας (βλέπε: http://www.gak.gr/dam/library.aspx?tmp=1&item=3089). Στις 16 Νοεμβρίου 1840 έγγραφο της «Επί των Στρατιωτικών» Γραμματείας προς τη Διοίκηση Φθιώτιδας γνωστοποιεί ότι ο Γεώργιος Τσάκωνας εξ Αγίου Βασιλείου έλαβε το σιδηρούν αριστείο.Γι’ αυτό και επιστρέφει τα έγγραφα που πιστοποιούν τη συμβολή του στον αγώνα υπέρ της ανεξαρτησίας της Ελλάδας, προκειμένου να δοθούν στον ίδιο (βλέπε: http://www.gak.gr/dam/library.aspx?tmp=1&item=3097). Πράγματι του απονεμήθηκε το σιδηρούν αριστείο, όπως διαπιστώνεται από την ύπαρξη του ονοματεπωνύμου του στον «Ονομαστικό Κατάλογο αριστούχων προς χρήσιν της διανομής των αριστείων» με α/α 65 (Εικ.2).
Φίλωνος Δούκας : έλαβε μέρος στην Επανάσταση του 1821 και πολέμησε υπό τους οπλαρχηγούς Οδυσσέα Ανδρούτσο, Νικήτα Σταματελόπουλο (Νικηταρά) και Γ. Δυοβουνιώτη στις μάχες: στη Νευρόπολη, το Τρίκερι, την Πελοπόννησο, το Νεόκαστρο, το Κρεμμύδι, την Άμπλιανη, στο Καπανδρίτι, την Ελευσίνα, το Χαϊδάρι, στη Δόμβραινα, την Αράχωβα, το Δίστομο κ.ά.. Πολέμησε επίσης τμήμα του στρατού του Δράμαλη: «Το Μάϊο του 1822 έγινε μάχη κοντά στο Τσερνοβίτι με τμήμα της στρατιάς του Δράμαλη, που είχε επικεφαλής τους Τουρκαλβανούς Χατζημουχταραίους. Ο καπετάνιος Φίλων Δούκας τους πολέμησε γενναία και τους συνέλαβε όλους αιχμαλώτους, πηγή: ΑΓΝΩΣΤΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΤΗΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ). (Έκθεσις στρατιωτικών εκδουλεύσεών του προς την Επιτροπή Ιερού Αγώνος από 15/11/1846. Εθνική Βιβλιοθήκη Ιστορικό Αρχείο αγωνιστών 1821). Το 1842 ως Υπολοχαγός της Βασιλικής φάλαγγας διαμένει μόνιμα στη Στυλίδα Με το βαθμό του Υπολοχαγού της Βασιλικής Φάλαγγος του απονεμήθηκε ο Σταυρός του Σωτήρος (πηγή: ΦΕΚ 4 1845, σελίδα 1).
Φίλωνος Γεώργιος Δημητρίου: Γεννήθηκε το 1809. Πολέμησε υπό διαφόρους οπλαρχηγούς στις μάχες: στο Καστρί Σαλώνων, στην Αράχωβα, το Δίστομο, το Χαϊδάρι, στο Σέγγιο Ακροπόλεως, στο Κερατσίνι, στον Ανηφορίτη, τη Θήβα και αλλού. Η συμμετοχή του στον αγώνα περιγράφεται σε Πιστοποιητικό που υπογράφεται από τους Βάσο. Μαυροβουνιώτη, Γ. Κωνσταντίνου, Α.Γ.Λιανόπουλου. Βλέπε: http://arxeiomnimon.gak.gr/cache/image/8c769110e712745b/1219207.w.1200.jpg ). Υποβάλλει αναφορά στο Δήμαρχο Φαλάρων Α.Κωνσταντίνου (βλέπε: http://arxeiomnimon.gak.gr/cache/image/8c769110e712745b/1219206.w.1200.jpg ). η οποία διαβιβάζεται στη Διοίκηση Φθιώτιδος (βλέπε: http://arxeiomnimon.gak.gr/cache/image/8c769110e712745b/1219205.w.1200.jpg ).
Φράγγου Γεώργιος: είναι 45 ετών και αιτείται αριστείο από το Δήμο Φαλάρων για τη συμμετοχή του στην Ελληνική Επανάσταση (βλέπε: http://www.gak.gr/dam/library.aspx?tmp=1&item=5337) Πράγματι του απονεμήθηκε το χαλκούν αριστείο, όπως διαπιστώνεται από την ύπαρξη του ονοματεπωνύμου του στον «Ονομαστικό Κατάλογο αριστούχων προς χρήσιν της διανομής των αριστείων» με α/α 65 (Εικ.2) με α/α 51.
Χρήστου Ευστάθιος: είναι 38 ετών κάτοικος Στυλίδας και αιτείται προς το Δήμαρχο Φαλάρων Α.Θεοδώρου αριστείο για τη συμμετοχή του στην Ελληνική Επανάσταση (βλέπε: http://www.gak.gr/dam/library.aspx?tmp=1&item=23495) Το αίτημά του διαβιβάζεται στη Διοίκηση Φθιώτιδος (βλέπε: http://www.gak.gr/dam/library.aspx?tmp=1&item=23494) μαζί με το Πιστοποιητικό στρατιωτικών εκδουλεύσεών του, υπογεγραμμένο από διαφόρους οπλαρχηγούς (βλέπε: http://www.gak.gr/dam/Photos/Medium/%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%A3%CE%A4%CE%95%CE%99%CE%91/GRGSA-CSA_PAO007.00_000069/GRGSA-CSA_PAO007.00_000069_00242.jpg ). Το 1844 είναι Υπολοχαγός της Βασιλικής Φάλαγγος (πηγή ΦΕΚ 29 1844, σελίδα 23). Στις 19 Ιουλίου 1844 του απονέμεται το αργυρούν αριστείο (Εικ.7).).ΠΗΓΕΣ

2)Γεωργίου Θεμ. Χαρίτου, Η Μάχη της Αράχωβας Υπό τον Στρατάρχη Γ. Καραϊσκάκη και οι συντελεσταί της (18-24 Νοεμβρίου 1826), Αθήναι 2001,σελίδες: 460-462.


ΕΙΚΟΝΕΣ Εικ.1: Ονομαστικός κατάλογος: σελίδα 1. Εικ.2: Ονομαστικός κατάλογος: σελίδα 2. Εικ.3: Ονομαστικός κατάλογος: σελίδα 3. Εικ.4: Ονομαστικός κατάλογος: σελίδα 4. Εικ.5: Ονομαστικός κατάλογος: σελίδα 5. Εικ.6: Ονομαστικός κατάλογος: σελίδα 6. Εικ.7: Η απόφαση χορήγησης αργυρού αριστείου στον Ευστάθιο Χρήστου.
ΠΗΓΕΣ ΕΙΚΟΝΩΝ